PL EN

Muzyka naszych korzeni - inspiracje ludowe.

Orkiestra Muzyki Nowej *

Quasars Ensemble **

dyrygenci:     Szymon Bywalec, Ivan Buffa  

Michal Palko (fujara)

 

Program:

Witold Lutosławski - Preludia taneczne na 9 instrumentów **  (dyr. Ivan Buffa)

Jana Kmitova – Metametrie na fujarę i zespół instrumentalny * (dyr. Szymon Bywalec)

Zygmunt Krauze – Aus Aller Welt Stammende (wersja ze złóbcokami) *,** (bez dyrygenta)

Ivan Buffa – (prawykonanie) *,** (dyr. Ivan Buffa)

Bruno Mantovani - Si près, si loin (d'une fantaisie) *,** (dyr. Szymon Bywalec)

cookies_en

×